10-11 maja 2017 r.: Polska i Europa w dobie migracji. Postawa władz i społeczeństw europejskich wobec mniejszości narodowych, etnicznych i migrantów

Prorektor UAM Prof. Tadeusz Wallas
Otwarcie konferencji

Prof. Andrzej Sakowski, Prof. Andrzej Sakson, Prof. Grzegorz Janusz, Prof. Tadeusz Wallas
Otwarcie konferencji

Uczestnicy sesji plenarnej

Uczestnicy sesji plenarnej