Kontakt

Komitet Naukowy:

  • prof. dr hab. Andrzej Sakson
  • prof. dr hab. Tadeusz Wallas
  • prof. dr hab. Andrzej Stelmach
  • prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk
  • prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak

Sekretariat konferencji:

  • Prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk
  • Prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak

Adres do korespondencji e-mail: wielokultur@amu.edu.pl