Programy poprzednich edycji konferencji

EDYCJA 2023:

Pobierz program konferencji
(pdf)

EDYCJA 2019:

Pobierz program konferencji
(pdf)

EDYCJA 2018:

Pobierz program konferencji
(pdf)

EDYCJA 2017:

Pobierz program konferencji
(pdf)

EDYCJA 2016:

Pobierz program konferencji
(pdf)

EDYCJA 2015:

Pobierz program konferencji
(pdf)

Debata: 75. rocznica włączenia Ziem Zachodnich i Północnych
w granice państwa polskiego. Osiągnięcia i wyzwania

Pobierz program debaty
(pdf)

III webinarium w ramach konferencji Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość

Pobierz program webinarium
(pdf)

Debata: Ziemie Zachodnie i Północne po roku 1989. W poszukiwaniu (re-definiowaniu) tożsamości

Pobierz program debaty
(pdf)

Debata: Ziemie Zachodnie i Północne w latach 1945-1989. Między powrotem do Macierzy a zakończeniem procesów adaptacyjno-integracyjnych

Pobierz program debaty
(pdf)