Miejsce obrad

Miejsce konferencji:

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań