10-11 maja 2018 r.: Nowy wymiar wielokulturowości. Mniejszości i migranci w perspektywie XXI wieku

Prof. Andrzej Sakson – otwarcie konferencji

Ślązoki razem