Informacje organizacyjne

Miejsce konferencji:

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

61-614 Poznań

Forma udziału w konferencji:

Jesteśmy przekonani, że po dwóch latach uda nam się bezpośrednio spotkać. Jednak mając świadomość trwania pandemii, dopuszczamy możliwość udziału w konferencji online.

Zgłoszenie udziału w konferencji: do dnia 1 kwietnia prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajdziecie Państwo na stronie konferencji (www.migranci-mniejszosci.amu.edu.pl)

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 450 PLN. Opłata dla osób, które zdecydują się na uczestnictwo w wersji online wynosi 150 PLN.

Kwotę tę należy wpłacić do dnia 25 kwietnia na poniższe konto:

BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903. W tytule przelewu wpisując K00000508.

Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu. Organizatorzy służą pomocą przy znalezieniu noclegu.

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • koszty organizacyjne,
  • materiały konferencyjne;
  • publikację referatu po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji:

Uczestnik konferencji może zrezygnować z uczestnictwa w niej. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w konferencji powinno być przesłane organizatorom w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres konferencji (mim@amu.edu.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, dokonanej nie później niż 21 dni przed terminem planowanej konferencji Uczestnikowi przysługuje wówczas zwrot całości wpłaconej kwoty. Natomiast w sytuacji, gdy rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym Uczestnikowi przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty.

Po dokonaniu zgłoszenia i wniesieniu opłaty konferencyjnej przesłany zostanie zwrotny e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. W przypadku braku takiego

potwierdzenia należy skontaktować się z organizatorem konferencji (e-mail – trocez@amu.edu.pl).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłaszanych tematów.

Forma upowszechniania wyników konferencji:

Monografia o charakterze zbiorowym lub publikacja w czasopismach naukowych wydawanych przez WNPiD

Termin złożenia tekstów: 30 czerwca 2022 roku

Komitet naukowy:

  • Prof. dr hab. Andrzej Sakson – Przewodniczący
  • Prof. dr hab. Tadeusz Wallas
  • Prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk
  • Prof. dr hab. Andrzej Stelmach
  • Prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak
Sekretariat konferencji
  • Prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk
  • Prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak