Informacje organizacyjne

Miejsce konferencji:

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań

Zgłoszenie udziału w konferencji: do dnia 26 marca 2024 roku prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajdziecie Państwo na stronie konferencji (www.migranci-mniejszosci.amu.edu.pl)

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie opłaty w wysokości 450 złotych.

Organizatorzy dopuszczają udział online w konferencji. Do tego celu wykorzystana będzie platforma internetowa Microsoft Teams. Dla osób, które zdecydują się na tę formę uczestnictwa opłata wynosi 200 złotych.

Kwotę tę należy wpłacić do dnia 8 kwietnia 2024 roku na poniższe konto BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903. W tytule przelewu wpisując K00000508.

Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu. Organizatorzy służą pomocą przy znalezieniu noclegu.

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • materiały konferencyjne;
  • wyżywienie;
  • publikację tekstu wystąpienia po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji:

Uczestnik konferencji może zrezygnować z uczestnictwa w niej. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w konferencji powinno być przesłane organizatorom w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres konferencji (mim@amu.edu.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, dokonanej nie później niż 21 dni przed terminem planowanej konferencji Uczestnikowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Natomiast w sytuacji, gdy rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym Uczestnikowi przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty.

Po dokonaniu zgłoszenia i wniesieniu opłaty konferencyjnej przesłany zostanie zwrotny e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. W przypadku braku takiego potwierdzenia należy skontaktować się z organizatorem konferencji (e-mail – cezary.trosiak@amu.edu.pl).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłaszanych tematów.

Forma upowszechniania wyników konferencji:

Z uwagi na “jubileuszowy” charakter konferencji organizatorzy już teraz zwracają się do uczestników z prośbą o to, aby przekazali teksty swoich wystąpień do

opublikowania w serii wydawniczej konferencji. Będziemy starali się, aby od strony formy, zauważalny był jej okolicznościowy wymiar. Tom zostanie podzielony na dwie części, pierwsza merytoryczna, druga okolicznościowa, w której znajdą się swobodne wypowiedzi uczestników na temat konferencji uzupełnione zdjęciami z jej poprzednich edycji. Monografia zostanie opublikowana, we współpracy z Instytutem Zachodnim, przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Termin złożenia tekstów: 30 czerwca 2024 roku

Komitet naukowy:

Prof. dr hab. Andrzej Sakson
Prof. dr hab. Tadeusz Wallas
Prof. dr hab. Andrzej Stelmach
Prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak
Prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk

Sekretariat konferencji:

Prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak, e-mail: cezary.trosiak@amu.edu.pl
Mgr Magdalena Bogucewicz, e-mail: magdalena.bogucewicz@amu.edu.pl