Debata: 75. rocznica włączenia Ziem Zachodnich i Północnych w granice państwa polskiego. Osiągnięcia i wyzwania