11-12 maja 2016 r.: Mniejszości i Migranci. Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości

Dziekan WNPiD, prof. Andrzej Stelmach
Otwarcie konferencji

Prof. Andrzej Sakson
Otwarcie konferencji

Uczestnicy sesji plenarnej

Otwarcie konferencji

Obrady panelowe