9-10 maja 2019: Wielokulturowość wyzwaniem XXI wieku. Polityczny i społeczny wymiar napływu i obecności ,,obcych”